Info

  Ślubne Auto
Największa baza aut na wynajem w Polsce. Tutaj znajdziesz samochód marzeń
 
Promuj swoje samochody ślubne oraz transport gości Zapomniałeś hasła? Zarejestruj się!
Ślubne Auto - samochody do ślubu - gołąbek
» Strona główna
» Polecamy
» Samochód dla Młodej Pary
» Transport dla Gości
» Gorące terminy
» Dodaj ogłoszenie
» Kreator WWW
» O nas
» Współpraca
» Zamieść reklamę
» Ślubne Auto Radzi
Dodaj ogłoszenie
Aby dodać ogłoszenie muszisz być zalogowany. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się! Każdy nowy użytkownik otrzymuje 100 bonusowych punktów.
Utwórz swoją stronę WWW Własna strona WWW na Ślubne-Auto.pl Skorzystaj z naszego prostego i intuicyjnego kreatora stron i stwórz własną stronę WWW za jedyne 100 zł / rok. Szybko, tanio i skutecznie!
W naszym serwisie znajdą Państwo:
amerykańskie samochody ślubne, busy
i autobusy dla gości weselnych, dorożki
i karety dla wymagających, kabriolet jako samochód do ślubu, limuzyny i inne luksusowe samochody ślubne, a także sportowy i zabytkowy samochód na ślub. Każde auto na wynajem dla młodej pary oraz gości weselnych.
Polecane strony:
Literowelove.pl - Wypozyczalnia liter na wesele
Ślubne Auto: strona głowna > regulamin
Wyszukaj samochód do ślubu
Cena maks.: Kolor:
Miasto:
Szukana fraza:
Znajdź samochód do ślubu:

Regulamin serwisu

 1. Informacje ogólne
  • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.slubne-auto.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Portal, działający pod adresem www.slubne-auto.pl, prowadzony jest przez NSF.pl Usługi Informatyczne z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 71a, kod pocztowy 45-222, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP PL6431602853, zwanego dalej Administratorem.
  • Adres korespondencyjny: NSF.pl Usługi Informatyczne, 45-222 Opole, ul. Oleska 71a, www.nsf.pl
 2. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu
  • Użytkownik przeglądający treści zawarte na stronach Serwisu może je wydrukować tylko na użytek własny. Logotypy, opisy, zdjęcia, i treści zawarte w wizytówkach innych Użytkowników oraz ich ofertach są ich własnością i nie mogą zostać użyte do celów komercyjnych.
  • Nie odpowiadamy za treści umieszczone na stronach Serwisu przez współpracujących z nami Użytkowników. Za naruszenie praw osób trzecich, poprzez umieszczenie na stronach Serwisu treści chronionych prawami autorskimi, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który te treści zamieszcza.
  • Zarejestrowanie się w Serwisie www.slubne-auto.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie
  • Zamieszczanie ofert w Serwisie, czy korzystanie z jego innych usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji i/lub wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych usług, o czym Użytkownik sam decyduje podając wymagane informacje i dane lub wnosząc opłaty, a w zależności od zakresu spełnienia powyższych warunków, Administrator udostępni Użytkownikowi taki zakres zasobów i usług Serwisu, w jakim spełnione zostaną przez Użytkownika wymagania do tego, aby móc z nich korzystać.
  • Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.
  • O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Administrator zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.
  • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
  • Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Administratora lub podmiotów z nim kooperujących.
  • Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. A jednocześnie za cenę wiążącą uważa cenę podaną na stronie przy produkcie/usłudze w chwili składania zamówienia.
  • Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu, a także każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili samodzielnie zmodyfikować podane przez siebie dane po zalogowaniu się do Serwisu i wybraniu opcji Mój profil
  • Każdy Użytkownik może zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez skontaktowanie się z Administratorem serwisu pod adresem: kontakt@slubne-auto.pl. Usunięcie konta skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów, na których przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.
  • Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
 3. Składanie i publikowanie ogłoszeń w Serwisie
  • Wszelkie treści ogłoszeń przesyłane są drogą elektroniczną do Administratora za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie.
  • Publikacja ogłoszenia uzależniona może być od wniesienia opłaty lub zweryfikowania przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu składającego ogłoszenie, co może odbywać się poprzez żądanie przesłania do Administratora określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.
  • Ogłoszenia publikowane są w działach dostępnych w Serwisie, do których Użytkownik je skierował wybierając odpowiedni dział w formularzu składania ogłoszenia.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.
  • Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu Serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych.
  • Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu w swoje dane, oraz do ich poprawiania.
  • Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Użytkownikom Serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w Serwis osób trzecich.
 5. Reklamacje
  • Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail kontakt@slubne-auto.pl
  • Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
  • Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu.
 6. Zmiany Regulaminu i jego dostępność
  • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  • Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  • W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  • Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.
 7. Postanowienia końcowe
  • Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
  • Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
  • Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
  • Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 'kradzieże kont' dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  • Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
Chcesz mieć taką wyszukiwarkę
na swojej stronie? Kliknij tutaj

Linki sponsorowane
 »  podarkinakartki.pl
 »  noclegi miasta Warszawa
Samochody do ślubu, na wesele
i na każdą specjalną okazję
 »  O nas
 »  Referencje
 »  Reklama
 »  Regulamin
 »  Mapa serwisu
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 slubne-auto.pl